W dniach 11-13 maja 2017 r.na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyło się XXII Seminarium Krajobrazowe pt. "Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski", w którym brało udział 58 osób. W konferencji uczestniczyli szanowani specjaliści w zakresie regionalizacji fizycznogeograficznej, geobotanicznej, krajobrazowej i kulturowo-historycznej. 11 i 13 maja odbyły się sesje referatowe i posterowe zakończone owocną dyskusją.W piątek (12 maja) uczestnicy konferencji brali udział w sesji terenowej.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, a w sposób szczególny sponsorom: Centrum Studiów Polarnych przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego za dofinansowanie w ramach środków KNOW oraz Komitetowi Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk za dofinansowanie w ramach środków upowszechniających naukę.


W przyszłym roku Polskie Towarzystwo Geograficzne świętować będzie swoje 100-lecie.
O przygotowaniach do Jubileuszu czytaj na stronie


www.ptgeo.org.plZapraszamy do zapoznania się z programem majowej konferencji

Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski

program


Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG na WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE posiedzenie Komisji oraz Rady Naukowe i Wydawniczej Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego, które odbędzie się W dniu 17 marca 2017 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk o Ziemii w Sosnowcu

szczegóły


Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na

XXII Seminarium krajobrazowe pt.:
Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski


Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, sesja terenowa na Wyżynie Częstochowskiej

szczegóły32 numer PKKK

PRZESTRZEŃ I TOŻSAMOŚĆ, OKOLICA I OTOCZENIE - Z BADAŃ NAD KRAJOBRAZEM KULTUROWYM


20 października - Dniem Krajobrazu

szczegóły


MATERIAŁY KONFERENCYJNE oraz KOMUNIKAT 2

XXI Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego
31 numer PKKK

OCENY KRAJOBRAZU. DOŚWIADCZENIA OKOŁO AUDYTOWE
PROGRAM

XXI Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego


Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe

pobierz


V FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

Osiedla patronackie w krajobrazie Zagłębia
i Górnego Śląska

szczegóły


Program konferencji
"Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze
i kulturowe"

pobierz


Rekomendujemy Państwu
XL tom Problemów Ekologii Krajobrazu poświęcony tematyce
KLASYFIKACJI I OCENY KRAJOBRAZÓW POLSKI DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU

czytaj


Szanowni Państwo,

W 2016 r. przewidujemy publikację numeru poświęconego tematyce wysp i zjawisk wyspowych w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym. Zachęcamy do nadsyłania artykułów mieszczących się w powyższej tematyce
Zapraszamy wszystkich członków Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
na wiosenne posiedzenie
w dniu 11 marca o godz. 11.00, które odbędzie się w
Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie ul. Wybickiego 7

porządek zebrania

mapa dojazdu


Szanowni Państwo,
dniach 26-27 września 2016 r.w Kazimierzu Dolnym odbędzie się

XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe”

szczegóły


Z przyjemnościa informujemy, że Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
uzyskało 13 pkt. na liście B MNiSW za rok 2015

Zapraszamy do udziału w XX Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym

Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe, które odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 r.na wyspach Wolin, Uznam i Rugii

szczegóły


Protest przeciwko budowie miasteczka św. Mikołaja na Monte Cassino

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG włącza się w protest przeciwko budowie Miasteczka Mikołaja pod wzgórzem Monte Casino. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią i o podpisanie petycji

załącznik


Aktualizacja PROGRAMU 28.10.2015 XIX Seminarium krajobrazowego

MIEJSCE-KRAJOBRAZ-PRZESTRZEŃ.
W STRONĘ UZGADNIANIA TERMINÓW I POJĘĆ

Relacja fotograficzna z IV FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH


Zapraszamy do udziału w XIX Seminarium krajobrazowym

MIEJSCE-KRAJOBRAZ-PRZESTRZEŃ.
W STRONĘ UZGADNIANIA TERMINÓW I POJĘĆ


które odbędzie się 16 listopada 2015 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

szczegółyAktualizacja PROGRAMU
IV FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

pobierz


Zapraszamy Państwa do udziału w
IV FORUM REKONSTRUKCJI OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH

szczegóły


Najnowszy, 27/2015 numer PKKK
MAPY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ

Zapraszamy

do obejrzenia galerii z XVII INTERDYSCYPLINARNEGO SEMINARIUM KRAJOBRAZOWEGO "WYROBISKA I GEOSTANOWISKA W KRAJOBRAZIE PROBLEM ADAPTACJI I UDOSTĘPNIENIA"

galeriaKomisja Krajobrazu Kulturowego PTG Oddział Katowicki, oraz Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN w Warszawie mają zaszczyt zaprośić Państwa na
XVIII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE

MAPY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Regionalizacja historyczno-kulturowa
,
które odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie

szczegóły


Zapraszamy do zapoznania się z treścia komunikatu nr 2 konferencji "WYROBISKA I GEOSTANOWISKA W KRAJOBRAZIE PROBLEM ADAPTACJI I UDOSTĘPNIENIA"

szczegółyZapraszamy na

posiedzenie Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
w dniu 16 października 2014 r. o godz. 18.00 w Centrum Konferencyjnym Ośrodek Jurajski Olsztyn/k. Częstochowy ul. Karłowatej Sosny

porządek obrad


Aktualizacja komunikatu konferencji

WYROBISKA I GEOSTANOWISKA W KRAJOBRAZIE PROBLEM ADAPTACJI I UDOSTĘPNIENIA

szczegóły


Program konferencji

WYROBISKA I GEOSTANOWISKA W KRAJOBRAZIE PROBLEM ADAPTACJI I UDOSTĘPNIENIA

zapraszamy do udziału


pobierz


Warsztaty krajobrazowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach krajobrazowych na Litwie, Białorusi i Ukrainie

Termin zgłoszeń - 30 maja 2014
Pierwsza wpłata - 16 czerwca 2014

szczegółyZapraszamy

do obejrzenia galerii z XVI INTERDYSCYPLINARNEGO SEMINARIUM KRAJOBRAZOWEGO

galeria


Szanowni Państwo,

Uległ zmianie termin XVII INTERDYSCYPLINARNEGO SEMINARIUM KRAJOBRAZOWEGO

szczegóły


Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich członków Rady Wydawniczej i Rady Naukowej PKKK na rozszerzone o skład Recenzentów PKKK posiedzenie w dniu 28 marca r. o godz. 12.00, w sali w sali 9 (wysoki parter), w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków.

program posiedzenia


Szanowni Państwo,

W dniu 28 marca 2014 r. o godz. 14.00 w sali w sali 9 (wysoki parter), w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków, odbędzie się wiosenne posiedzenie Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członkowów i sympatyków

program posiedzenia


Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu oraz Studenckie Koło Naukowo-Podróżnicze Denali serdecznie zapraszają na Dzień Kultury Uzbekistanu, który odbędzie się 7.03 (piątek) o godzinie 16:00

Program obejmuje:
  • prelekcje o kulturze oraz geografii Uzbekistanu
  • slajdy podróżnicze
  • spotkanie z osobami z Uzbekistanu
  • przedstawienie tradycyjnej kuchni
  • oraz inne atrakcje

pobierz plakatKomisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Katowicki PTG, Katedra Geologii Podstawowej oraz Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu UŚ mają zaszczyt zaprośić Państwa na
XVII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE
Krajobraz geologiczny a geostanowiska w krajobrazie,
które odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 r. w Częstochowie - Rudnikach

szczegółowy komunikat wkrótceNajnowszy numer Prac Komisji

nr 22/2013 - CMENTARZE I OGRONY W KRAJOBRAZIE


Program konferencji

PRZESTRZEŃ A KRAJOBRAZ - WSPÓLNE CECHY I RÓŻNICE
Informujemy, że Redakcja przyjmuje teksty do tomu 24 PKKK ......

Jednocześnie przypominam, o planowanym angielskojęzycznym tomie 25 .......

czytaj dalej


20 numer Prac Komisji

nr 20/2013 - KRAJOBRAZ A CZŁOWIEK W CZASIE I PRZESTRZENI

Czasopismo "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" ISSN 1896-1460 pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journal Master List, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5,34 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny eksperckiej dokonanej przez specjalistów Index Copernicus


Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


Uwaga: do 20 czerwca 2013 r. trwają konsultacje społeczne nad projektem
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
Z treścią ustawy i jej uzasadnieniem można zapoznać się na stronie: www.prezydent.pl


Propozycja publikacji na IGU Regional Conference w Krakowie


Szanowni Państwo

Członkowie i sympatycy Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG,
Uczestnicy XVI Seminarium Krajobrazowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Seminarium Krajobrazowym pt. Przestrzeń a krajobraz, wspólne cechy i różnice, w dniu 8 listopada 2013 r. na wydziale Nauk o Ziemi UŚ Sosnowcu.
Seminarium w zamyśle organizatorów ma mieć w dużym stopniu charakter dyskusyjny. Dlatego oprócz wystąpień zaproszonych mówców i zgłoszonych referentów mile widziane są głosy w dyskusji (także przy kawie) Przesyłam Państwu program tej konferencji. osoby, które jeszcze zechciały by wziąć udział w konferencji proszę o przysłanie karty zgłoszenia z podaniem tytułu posteru lub zaznaczeniem opcji „bez referatu – słuchacz” Informujemy również, iż ze zgłoszonych tematów, a także głosów w dyskusji – rozwiniętych do postaci artykułów naukowych - planujemy wydanie kolejnego tomu Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego w 2014.r.

Dodatkowo,

Członkom Komisji przypominamy o jesiennym posiedzeniu Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Ponownie, dla wszystkich (także - potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do grona członków Komisji) pozwalamy sobie także dołączyć program spotkania w dniu 7 listopada.
Posiedzenie Komisji będzie wzbogacone o imprezy towarzyszące w ramach dni kultury „bliżej Wschodu” – w czwartek 7 listopada będą to wydarzenia popularno-naukowe dnia Ormiańskiego. W godzinach wieczornych (po godz. 18 tej) 7 listopada zaplanowano posiedzenie Rady Wydawniczej PKKK poszerzone o kolegium recenzentów.

Z poważaniem

Urszula Myga-Piątek
Grzegorz Jankowski


przebieg posiedzenia Komisji
Studenckie Koło Naukowo-Podróżnicze DENALI

serdecznie zaprasza na

Dni Kultury „Bliżej wschodu”, które odbędą się w sali 001 budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

22 października, godz. 16:00 - Dzień kultury Ukraińskiej

29 października, godz. 16:00 - Dzień kultury Tadżyckiej

7 listopada, godz. 15:00 - Dzień kultury Armeńskiej

Program imprezy obejmuje: spotkania z osobami z Armenii, Tadżykistanu, Ukrainy oraz prelekcje o atrakcjach turystycznych, prezenty, degustację słodyczy oraz inne niespodzianki!

plakatSosnowiec, 13 września, 2013


Szanowni Państwo,

Przypominam, że dobiega końca termin nadsyłania tekstów do publikacji w 23 Tomie PKKK. Prosimy o nadsyłanie tekstów, które omawiają problematykę pod ogólnym tytułem Organizacja geosystemów (Zarządzanie środowiskiem w XXI wieku) przewidzianą do zaprezentowania podczas niedoszłej konferencji w Jaremczy. Po procedurze redakcyjnej i recenzjach planowany jest druk artykułów w roku 2014. Termin nadsyłania tekstów do Redakcji upływa 31 października

Informujemy, że Redakcja przyjmuje teksty do tomu 24 PKKK, będącego pokłosiem XVII Seminarium Krajobrazowego „Przestrzeń i krajobraz” , które odbędzie się w Sosnowcu 8 listopada 2013 r. Termin nadsyłania tych tekstów upływa 30 listopada 2013. W obu przypadkach opłata wydawnicza i publikacyjna wynosi 350 zł (dla tekstu standardowego).

Jednocześnie przypominam, o planowanym angielskojęzycznym tomie 25 przygotowywanym specjalnie na Kongres Międzynarodowej Unii Geograficzej. Szczegółowa informacja zamieszczona jest na stronie Komisji. Wskazówki wydawnicze dostępne są na stronie. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/wydawnictwa.php

Z poważaniem

Urszula Myga-Piątek Sekretarz Rady Redakcyjnej


Czasopismo "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" ISSN 1896-1460 pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journal Master List, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5,34 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny eksperckiej dokonanej przez specjalistów Index Copernicus


Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


Uwaga: do 20 czerwca 2013 r. trwają konsultacje społeczne nad projektem
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
Z treścią ustawy i jej uzasadnieniem można zapoznać się na stronie: www.prezydent.pl

Propozycja publikacji na IGU Regional Conference w Krakowie


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego