Polecane konferencje


VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego

Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności


Łódź, 16-19 września 2020 r.

komunikat

karta zgłoszenia



Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku

Toruń, 26.05.2017 r.

KOMUNIKAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY












Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego