Skład osobowy Zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG:


Przewodnicząca:
Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek (oddział katowicki PTG)

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl


Zastępca przewodniczącej:
Dr Katarzyna Pukowiec-Kurda (oddział katowicki PTG)

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
e-mail: katarzyna.pukowiec@us.edu.pl

Sekretarz:
Dr hab. prof. KUL, Ks. Jacek Łapiński (oddział lubelski PTG)

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Lublin
e-mail: jalap@kul.lublin.pl


Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. Joanna Plit (oddział warszawski PTG)

Polska Akademia Nauk,Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa
e-mail: plitjo@twarda.pan.pl

dr hab. Sebastian Bernat (oddział lubelski PTG)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu Nauk o Ziemi, Lublin
e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl

dr Krzysztof Badora(oddział opolski PTG)

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Opole
e-mail:kbadora@uni.opole.pl


Członkowie honorowi Zarządu
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska

Politechnika Krakowska,Instytut Architektury Krajobrazu, Kraków
e-mail:kpawlows@pk.edu.pl


prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LublinCopyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego