Skład osobowy Zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG:


Przewodnicząca:
dr hab. Urszula Myga-Piątek

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl


Sekretarz:
dr hab. Jerzy Nita

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec
e-mail: jerzy.nita@us.edu.pl


Członkowie Rady:
prof. dr hab. Joanna Plit

Polska Akademia Nauk,Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa
e-mail: plitjo@twarda.pan.pl

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska

Politechnika Krakowska,Instytut Architektury Krajobrazu, Kraków
e-mail:kpawlows@pk.edu.pl

dr hab. Sebastian Bernat

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu Nauk o Ziemi, Lublin
e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl

dr Józef Partyka

Ojcowski Park Narodowy, Ojców
e-mail:jozef_partyka@poczta.onet.pl


Członkowie honorowi Zarządu

prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LublinCopyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego